Forensische Orthopedagogiek

De forensische orthopedagogiek bestudeert de aanwezigheid en het ontstaan van ernstige problemen (jeugddelinquentie, trauma’s) van kinderen, jongeren en jongvolwassenen en de daarmee samenhangende opvoedings- en gezinsproblemen, waaronder kindermishandeling en -verwaarlozing.

 

De problemen zijn zodanig ernstig dat justitieel ingrijpen dreigt of reeds is ingezet (kinderbeschermingsmaatregelen en strafrechtelijke interventies).

 

Het is de specifieke justitiële invalshoek die aan deze invulling van de orthopedagogiek het predicaat ‘forensisch’ verleent. De kans op, dan wel daadwerkelijk justitieel ingrijpen, geeft aan de forensische orthopedagogiek een bijzondere dimensie.

 

De vraag of er van buitenaf – van overheidswege - ingegrepen moet worden in een opvoedings- en gezinssituatie, en de inbreuk die daarmee wordt gemaakt op het leven van kinderen, jongeren en gezinnen, confronteert de forensische orthopedagoog met wezenlijke vraagstukken van ethische, maatschappelijke en juridische aard.

 

Dit vraagt van de forensische orthopedagoog dat hij/zij zich de wijze van denken van verschillende disciplines eigen maakt, waaronder de orthopedagogiek, criminologie en rechtswetenschappen.


Benoemingsbericht21-04-2010

Dhr. dr. G.J.J.M. Stams (1959) is benoemd tot hoogleraar Forensische Orthopedagogiek aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Lees meer

Nieuwe Leerstoel17-04-2010

Geert Jan Stams, nieuwe hoogleraar Forensische Orthopedagogiek:
‘Jeugdzorg heeft grote behoefte aan intensieve samenwerking tussen praktijk en wetenschap’

Prof. dr. Geert Jan Stams is per 1 april benoemd tot hoogleraar Forensische Orthopedagogiek. Volgens hem zou in het werkveld veel meer standaard gebruik gemaakt moeten worden van goed gefundeerd, wetenschappelijk onderzoek. ‘Het komt nog steeds voor dat goedbedoelende hulpverleners denken te weten wat werkt en wat niet, puur op basis van eigen ervaring of intuïtie. De wetenschap op haar beurt, houdt zich te veel afzijdig van het werkveld. Die kloof tussen praktijk en wetenschap moet worden overbrugd.’

 

Lees meer

Contact

Prof. dr. G.J.J.M. Stams

T 020-5251310
E G.J.J.M.Stams@uva.nl